Internarea în spital se face pe baza următoarelor acte:

-Cardul de sănătate;
-Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere / internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
– Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei:
Angajaţi:
– Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate din care să reiasă ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sănătate.
– Adeverinţă de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;
Pensionari: Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau xerocopie).
Someri: Adeverinţă de şomaj sau xerocopie dupa carnetul de şomaj.
Persoane fara venit: Adeverinţă de la Casa de Asigurari de Sănătate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinţă de coasigurat.

Elevi sub 18 ani si studenţi:
1. Xerocopie dupa certificatul de naştere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate, adeverinţă de elev/ student.
2. Buletinul sau cartea de identitate

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

  • urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă in pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
  • tratamentul nu poate fi aplicat in condiţiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, Spitalul Municipal Moreni nu solicită bilet de internare.

Nota. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, Spitalul Municipal Moreni acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor spitalului.