Spitalul Municipal Moreni se incadreaza in categoria de spital “ACREDITAT”

 

Spitalul Municipal Moreni  este inscris in procedura de reacreditare ciclul II.