Spitalul Municipal Moreni se incadreaza in categoria de spital “ACREDITAT”

Spitalul Municipal Moreni  este inscris in procedura de acreditare ciclul II.