CERTIFICATE ȘI ACREDITARE  

 

Spitalul Municipal Moreni se încadrează în categoria de spital "ACREDITAT"

și este înscris în procedura de acreditare ciclul II.